X-X

205 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 28 k.   152 X X C179 46 5
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/48 Pieter Harrents   Landsheer resp.Staten v.Friesland 29.066 1547 + k.7 en 8 NwB
1554/5 de wed. Pieter Harrents     22.066  
1566/7 Pier Cornelis     22.066 + k.7
1570 Pyr Cornelis        
1574/5 Pier Cornelis     23.434 + k.7
           
  Gerrit Jacobs, ovl. 1634       x Grietje Dirck Boyens, zij 2e x Anne Clasen; G.J. zn v. Jacob Stevens en Corsie Ariens Scheyff
    1638 Anne Clasen koopt v. Staten 18.019 zn v. Claas Annes en Jannichie Cornelis
1655 Anne Clasen 1644 Arent Dircks Bosch c.s., A’dam    
    1670 erven Dirck Bosch    
1698 Dirck Gerrits 1698/08 Ysaak v. Hoven n.u.   x Maertie Joris Ariens, zn v. Gerrit Jacobs en Gr.D.B.
± 1700 Sybren Heins 1710 Tettie Dircks vr. v. Sybren Heins 18.000 + 29 m. NwB; Tettie is dr v. Dirck Gerrits, S.H. is stamvader fam. Twijnstra
1718/28 idem   dezelfde    
1738 Jacob Sybrens   de kk. v. Sybren Heins   x Antje Jacobs Brolsma dr v. Jacob Jans en lijsbet G. Gerbranda, zn v. Sybren Heins
1748 Frans Pieters zegge Foppe Fransen   idem    
1758/88 Sybren Sipkes   dezelfde   1e x Jetske Jans 2e x Sytske Wybes (1e x Schelte Jans Brolsma), zn v. Sipke Sybren Heins
1798/18 Sybe Arjens Sybesma   Neeltje Sybrens Brolsma   N.S.B. vrouw resp. wed. v. S.A.S., zij is dr uit 1e huw. Sybren Sipkes
  Gerben Gerbens de Jong (ovl. 1854)       x Trijntje Sybes Sybesma, zn v. Gerben Gerbens de Jong en Grietje Dirks de Jong
           
          OBD 85