Sjoch:
Genealogy Brims-Brems
Genealogy De Vries – Draisma de Vries
Genealogy Zijlstra

Fedde Geerts Brems, pleats te Westergeast
Jitze en Riemke Feddes Brems en famylje
Nellie Feddes Brems
Nellie Feddes Brems, A.P. de Vries en A. Feenstra
Riemke Feddes Brems en Geert Feddes Brems
Riemke Feddes Brems en famylje
Riemke Feddes Brems yn 1937
Famylje Bote Pieters Zijlstra x Riemke Bakker
Famylje Douwe Atzes Mulder x Tietje Joostes de Vries
Fedde Geerts Brems en Trijntje Botes Zijlstra mei de bern: 1 Riemke Feddes Brems * Lutjegast, gemeente Grootegast 11-2-1908; 2 Geert Feddes Brems * Lutjegast, gemeente Grootegast, 30-3-1909; 3 Bote Feddes Brems * Lutjegast, gemeente Grootegast, 11-8-1910; 4 Neeltje Feddes Brems * Westerhorn, gemeente Grijpskerk 28-8-1914; 5 Watze Feddes Brems * Westerhorn, gemeente Grijpskerk 25-10-1916
Arjen Joostes de Vries, berne 1846
Jacob Arjens de Vries, berne 1893
Pieter Arjens de Vries, berne 1897
Atje Botes Zijlstra, berne 1888 en Sibbeltje Jetske Zijlstra, berne 1891
Jetske Botes Zijlstra, berne 1891 en Attje Zijlstra, berne 1880
Trijntje Botes Zijlstra, berne 1881 en Sibbeltje Jetske Zijlstra, berne 1891

Achlum stoomzuivelfabriek fotoboekje OPGENOMEN ter gelegenheid bij het 25 Jarig HERDENKINGSFEEST van de STOOMZUIVELFABRIEK ACHLUM te ACHLUM op 5 Augustus 1913

Kaart ûndertrou Arjen Joostes de Vries en Beitske Sikkema, 1890

Trouwboekje Arjen Joostes de Vries en Beitske Sikkema, 1890

Pleats Arjen Pieters de Vries, Achlum
Sekretêre De Vries, Achlum
Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum
Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum
Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum
Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum
Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum
Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum
Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum, 1972
Tanjabuurt 5 en 6, Achlum, 1972
De betonnen brêge, Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum, ± 1975
De betonnen brêge, Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum, ± 1975
De betonnen brêge, Tanjabuurt 2, 3 en 4, Achlum, ± 1975
Kaart Tanjabuorren, Achlum
Kaart Tanjabuorren, Achlum
Plattegrûn Tanjabuurt 2, 3 en 4, ±1980
S.S. Montnairn, Canadian Pacific Line